16%
قیمت اصلی 200/000 تومان بود.قیمت فعلی 169/000 تومان است.