15%
قیمت اصلی 195/000 تومان بود.قیمت فعلی 165/000 تومان است.