32%
قیمت اصلی 125/000 تومان بود.قیمت فعلی 85/000 تومان است.