10%
قیمت اصلی 165/000 تومان بود.قیمت فعلی 149/000 تومان است.