11%
قیمت اصلی 315/000 تومان بود.قیمت فعلی 279/000 تومان است.