23%
قیمت اصلی 434/000 تومان بود.قیمت فعلی 335/000 تومان است.