22%
قیمت اصلی 1/585/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/235/000 تومان است.