51%
قیمت اصلی 99/000 تومان بود.قیمت فعلی 49/000 تومان است.