8%
قیمت اصلی 265/000 تومان بود.قیمت فعلی 245/000 تومان است.