45%
قیمت اصلی 179/000 تومان بود.قیمت فعلی 99/000 تومان است.